Program

Tidligere program ligger under "Arkiv".

Hold av flg for 2020: 22. januar, 2. mars, 20. april, tur lørdag 9.mai. høst; 9. sept – jubileum,  26.okt og 9. des.

PROGRAM for høsten 2019 ;

- 05. september - ettermiddagstur til Slemmestad.

 09. okt ; Hilde Hagerup med biografien 'Som hennes dager var'
- Et portrett av Anne Karin Elstad.

OBS ; 13. nov - er endret til 12. nov ;  Maja Lunde, den prisvinnende forfatteren som har blitt oversatt til mange språk, spesielt for bøkene; 'Bienes historie' og 'Blå'. Grunnet endret dato, må vi bruke MULTISALEN denne kvelden.

09. des ; Gro Dahle, et 'gjensyn' med denne populære forfatteren som også var hos oss i 2001.

Våre ordinære medlemsmøter starter kl. 19.oo.