Bilder mellom år 2000 og 2019 - fra 2020 - se underkatalog - OVER - til venstre - -

Bildekavalkade fra første møte i 2001 og framover.  Fra 2020 ligger bildene under BILDER - FORTSETT 2020

- foto v/ M Bergh ; - avfotografert fra første gjestebok (gir dårlig bildekvalitet) -  og egne bilder fra 2009.

KLIKK på første bilde - og "pil" videre for å se bildene i større format

- eller bruk "Bildeframviser" ( - gå ut av den m "esc-knappen").

For å se de SISTE, innlagte bildene: - gå til det siste "sidetallet"  - se NEDERST her.

 

Fra 2017 finnes TEKSTEN UNDER bildene; - ikke skrevet dem - slik som fra de første..